51х36,
Technique: Gouache, paper
Style: Realism


bargain price


  Close window