40х60, 2003
Technique: Pastel, paper
Style: Impressionism
  Close window