Karamyshevskaya naberezgnaya


53,5х89, 1975
Technique: Oil on cardboard
Style: RealismKaramyshevskaya naberezgnaya
  Close window